Upo Hapa: Home

WIZARA YAWASILISHA MPANGO NA MAKADIRIO YA BAJETI YA WIZARA KWENYE KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA KATIBA NA SHERIA KWA MWAKA WA FEDHA WA 2017/2018

E-mail Print PDF

WIZARA YAWASILISHA MPANGO NA MAKADIRIO YA BAJETI YA WIZARA KWENYE KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA KATIBA NA SHERIA KWA MWAKA WA FEDHA WA 2017/2018

Wizara ya Mambo ya Katiba na Sheria imewasilisha Mpango na Makadirio ya Bajeti yake na Taasisi zake kwa mwaka wa fedha wa 2017/2018 kwa Kamati ya Kudumu ya Bunge mjini Dodoma.

Taarifa hiyo imewasilishwa na Waziri wa Mambo ya Katiba na Sheria Mhe. Prof Palamagamba Kabudi mjini Dodoma na kuhudhuriwa na watendaji mbalimbali wa Wizara wakiongozwa na Naibu Katibu Mkuu Bw. Amon Mpanju, Naibu Mwanasheria Mkuu wa Serikali Bw. Gerson Mdemu, Mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora mhe. Thom Bahame Nyanduga na viongozi na watendaji wa Taasisi nyingine zilizo chini ya Wizara.
Wizara pia iliwasilisha taarifa ya utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya mwaka 2016/17.
Akiwasilisha taarifa hiyo Mhe. Prof Palamagamba Kabudi amesema katika mwaka wa fedha 2017/2018 Wizara itaendeleza juhudi za kuimarisha utawala wa sheria na misingi ya haki za binadamu nchini kwa kuhakikisha kuwa wananchi wote wanapata huduma bora na za uhakika.
Mhe. Prof Kabudi alitaja vipaumbele vya Wizara kwa mwaka 2017/18 kuwa ni kuendelea na uhamishaji wa shughuli za Serikali kutoka Dar es Salama kuja makao makuu ya nchi, Dodoma; Kuimarisha mfumo wa sheria na kuongeza uwezo wa Wizara katika maeneo maalum ya sheria, usimamizi na utoaji haki; Kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa masuala ya Katiba na sheria; Kuimarisha misingi ya haki za binadamu na kisheria; Kuimarisha matumizi ya TEHAMA katika shughuli za utawala na uendeshaji; Kusimamia na kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa mpango wa maboresho ya mahakama nchini; na Kuwajengea uwezo watumishi ili kuendeleza ubunifu na weledi ili kuleta tija na ufanisi.

Wizara ya Mambo ya Katiba inazo taasisi Tisa inazozisimamia ambazo ni Mahakama ya Tanzania, Tume ya Utumishi wa Mahakama, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Ofisi ya Mkurugenzi wa Mashitaka, Wakala wa usajili, Ufilisi na Udhamini -RITA, Chuo cha Mafunzo ya Sheria kwa Vitendo, chuo cha Uongozi wa Mahakama na Tume ya Kurekebisha Sheria.

Matukio Mapya

Hakuna Tukio kwa sasa.

Anuani

KATIBU MKUU

  • Wizara ya Mambo ya Katiba na Sheria,
  • Barabara ya Mkalama,
  • Jengo la Taaluma Na. 1,
  • Chuo cha Masomo ya Biashara na Sheria cha Chuo Kikuu cha Dodoma- UDOM,
  • S.L.B. 315,
  • DODOMA.
  • Simu:+255 26 2321680
  • Nukushi: +255 26 2321679
  • Tovuti www.sheria.go.tz
  • Barua pepe: km@sheria.go.tz